Signaleren

We gebruiken de term ontwikkelingsvoorsprong voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Een beduidende voorsprong is het signaal dat ouders, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen het vaakst opvangen, zonder dat er direct altijd gedacht wordt aan hoogbegaafdheid. Niet alleen kan de voorsprong weer afnemen, maar ouders willen in deze ook niet makkelijk op de feiten vooruit lopen. Je zou aan hoogbegaafdheid moeten denken als de voorsprong zich op een flink aantal aspecten laat zien en steeds sneller lijkt toe te nemen. Pas op latere leeftijd is een eventuele hoogbegaafdheid echt vast te stellen.

Signalen van ontwikkelingsvoorsprong, over welke kinderen hebben we het:

• Vroeg alert, aandacht kunnen focussen, lijkt minder slaap nodig te hebben, behoefte aan prikkels;
• Ongebruikelijke grote woordenschat, begrip van taalnuances, eerder zelf gaan lezen.
• Intense beleving, sterke emoties, gevoelig voor prikkels;
• gedetailleerd waarnemen;
• gevoelig voor ‘echtheid’, gelijke behandeling, rechtvaardigheid;
• een sterke behoefte aan autonomie;
• Lange aandachtspanne, volharding en intense concentratie op eigen interesses;
• Hoge nieuwsgierigheid, erg veel vragen, neiging dingen op een andere manier te doen en combineren;
• Vermogen om grote hoeveelheid informatie te onthouden en te bevatten.

Waarom zouden we de ontwikkeling dan niet op zijn beloop moeten laten, in plaats van ons voor die tijd te verdiepen in ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid? Omdat specialisten hoogbegaafdheid hebben ontdekt dat de ontwikkeling al vroeg anders verloopt en dat andere begeleiding in die eerste jaren kan helpen latere problemen te voorkomen. Niet alleen om het talent meer kans te geven zich te ontplooien, het is nodig voor een evenwichtige ontwikkeling.

Bekijk de presentatie over Ontwikkelingsvoorsprong door op de afbeelding te klikken.

presentatie