Mindset

Mindset kan je in het Nederlands het beste vertalen in instelling/motivatie. De instelling waarmee je in het leven staat en de motivatie waarmee je – om bij het onderwijs te blijven – leert. De Amerikaanse professor Carol Dweck houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met de relatie tussen de motivatie van mensen en de prestaties, die ze daarmee wel of niet bereiken. Een conclusie van haar onderzoeken is o.a. dat er twee soorten mindset zijn: growth mindset en fixed mindset.

Met een fixed (vaststaande) mindset heb je het idee dat intelligentie onveranderlijk is. Een fout maken, of iets niet meteen kunnen, bewijst dan dat je niet zo slim bent, of het niet kan. Uitdagingen ga je liever uit de weg, omdat je zou kunnen falen. Het is natuurlijk niet prettig als je merkt niet zo slim te zijn als je dacht omdat je het niet meteen weet. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken voelen veel begaafde kinderen zich dom, zeggen snel dat ze iets niet kunnen en hebben moeite met doorzetten.

Met een growth (groei)  mindset ga je ervanuit dat je intelligentie kan ontwikkelen door te oefenen en te leren. Fouten maken en falen is een manier om beter te worden, te groeien. Ze zijn geen bewijs van onvermogen of domheid. Bij deze mindset zeggen fouten, maar ook dingen die goed gaan, niet iets over je persoon, maar iets over de inzet die je hebt. Ook het succes van anderen wordt niet als bedreigend gezien, maar als iets waar je wat van kan leren.

Het is goed om te weten welke mindset een kind heeft, want een mindset is te veranderen. Hoe dit werkt, wordt duidelijk in de volgende test, die Carol Dweck heeft uitgevoerd bij een groep kinderen.

Een groep kinderen kreeg  een makkelijke puzzel om te maken. De helft van deze kinderen werd na het maken van de puzzel geprezen om hun slimheid. De andere helft hoorde na afloop dat ze een goede inzet hadden getoond.  Vervolgens  kregen ze een moeilijkere puzzel die meer inspanning vergde. Als ze hier mee klaar waren, mochten ze een derde puzzel kiezen. Nu kon er gekozen worden voor nog zo’n moeilijke puzzel of een makkelijke. Een opvallende ontdekking volgde: De kinderen  tegen wie was gezegd dat ze zo slim waren kozen meestal gretig voor de makkelijke puzzel, terwijl de kinderen die hadden gehoord dat ze een goede inzet hadden  meestal voor een moeilijke puzzel kozen!

Met deze test wordt het belang van het geven van de juiste complimenten en op groei gerichte feedback aangetoond. Dit laatste zou je feedforward kunnen noemen. De reactie die je als ouder geeft op je kind heeft invloed op zijn mindset. De mindset heeft invloed op het aangaan van uitdagingen, en daarmee op motivatie en prestatie. Een vaststaande mindset leidt tot het uit de weg gaan van uitdagingen en speelt een rol bij faalangst.

Veel begaafde kinderen zitten “gevangen” in een vaststaande mindset. Deze ontstaat doordat zij van jongs af aan bevestiging krijgen van hun slimheid. Dit is ook niet helemaal te voorkomen, omdat ook de omgeving hierbij een grote rol speelt. Toch kunnen ouders en school een grote rol spelen bij aanmoedigen van een groei mindset. Het aangaan van uitdagingen en oefenen met falen zijn aspecten die horen bij groei. Als er op school tijdig passende uitdagingen worden geboden wordt het kind aangemoedigd om in een groei mindset te komen of te blijven.

The power of YET of de kracht van ‘NOG niet’.

Boek: Mindset, de weg naar een succesvol leven – Carol S. Dweck

Mindset, de weg naar een succesvol leven Carol S. Dweck

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Fixed mindset growth